972 095 945 hola@tictelgrup.com

Call center / Contact center

Fidelity Soluciones Call Center a la seva mida.
Millora l’atenció telefònica, incrementa la qualitat i facilita dades estadístiques.

Controla més trucades

Permet atendre i distribuir un gran nombre de trucades amb menys agents i de manera eficaç.

Trucades no ateses

Millor gestió de trucades en cua, temps d’espera, estat dels agents…

Productivitat

Augment del nombre de trucades ateses i del nombre d’e-mails, xats i missatges rebuts en xarxes socials.

Controla l'activitat

Monitoratge de trucades i resultats amb els mòduls d’informes, estadístiques i control en temps real.

Optimitza les despeses i recursos

Millor profit dels agents gràcies a la gestió simultània de trucades i missatges.

Millora el servei al client

Ràpida atenció de les trucades, missatges de benvinguda i una atenció cuidada i personalitzada.

OFICINA GIRONA

C/ Mas Plentís, 14b

17458 Fornells de la Selva

972 09 59 45

hola@tictelgrup.com

OFICINA BARCELONA

C/ del Mas Durant, 64

08042 Barcelona

93 595 25 55

hola@tictelgrup.com

Membres de la Associació d’Empresaris