972 095 945 hola@tictelgrup.com


Controls d’accés, control presencial

Poder registrar les entrades i sortides dels usuaris en un establiment, monitorar les zones restringides, tenir control sobre el moviment dels vehicles, o simplement saber quin personal o visitants freqüenten les instal·lacions, ens ajuda a establir un major control i seguretat de qualsevol negoci.

A Tictel Grup estem especialitzats en la instal·lació de controls d’accés i de presència, sigui quina sigui la grandària de la teva empresa o comerç.

Què és el control d’accessos?

Un control d’accessos no és res més que un mecanisme que en funció de la identificació autentificada permet accedir a recintes, dades o recursos. Bàsicament son dispositius que envien senyal al pany de la porta perquè s’obri.

Una solució de Control d’Accessos ha de permetre configurar els drets d’accés per als grups d’usuaris fàcilment, així com definit àrees segures dins del recinte.

D’aquesta manera pot vincular el control d’accessos  amb el control de presència, el control d’errants, el sistema de vídeo vigilància i CCTV i el control de pas, així com de barreres, pilones i torns.

Què és control de presència?

Un control de presència és un sistema capaç de controlar tots els moviments que es produeixen sobre el/s terminal/s, calculant d’aquesta manera totes les incidències que es produeixen en un recinte per generar anàlisis de temps per qualsevol tipologia de concepte. Permet per tant:

 

  • Control d’incidències i càlcul d’hores per usuari/període de temps.
  • Definició de calendaris de treball flexibles.
  • Gestió i control de múltiples conceptes (hores extres, retards, etc.).
  • Imputació de costos de cada treballador a diferents departaments de l’empresa.
  • Obtenció de llistats per múltiples conceptes.
  • Estadístiques de presència…

OFICINA GIRONA

C/ Mas Plentís, 14b

17458 Fornells de la Selva

972 09 59 45

hola@tictelgrup.com

OFICINA BARCELONA

C/ del Mas Durant, 64

08042 Barcelona

93 595 25 55

hola@tictelgrup.com

Membres de la Associació d’Empresaris